Zelfontwikkeling

Je schaduwkant hoeft geen belemmering te zijn, integendeel het kan juist een goede rede zijn om jezelf te ontwikkelen. Om je schaduwkant op te geven zul je misschien veel moeten afleren. Je moet er niet meer naar streven anders te zijn dan wie je bent.. Niet meer dat deel van jezelf verbergen wat je onaanvaardbaar vindt. Je niet meer druk maken over wat anderen van je denken. Misschien moet je meer toegeven aan het feit dat je niet volmaakt bent.. Het kan ook zijn dat je dingen van jezelf moet leren accepteren waar je altijd al een gruwelijke hekel aanhad . En tenslotte zul je jezelf moeten leren waarderen precies zoals je bent en niet zo als je graag zou willen zijn. Dit proces is meestal niet rechtlijnig. Vaak heb je de neiging bij iedere twee stappen vooruit er weer één achteruit te doen of je ontwikkeling tijdelijk even op een zijspoor te zetten. Neem dat jezelf nooit kwalijk, maar probeer op dat moment jezelf juist een figuurlijk duwtje in de rug te geven.

Zelfontwikkeling is simpelweg de integratie van schijnbaar tegengestelde delen