Zelfbeeld

Vaak zijn we er van overtuigd dat we onszelf door en door kennen. Maar dat blijkt meestal niet het geval. Want met wat wij onszelf noemen bedoelen we over het algemeen het beeld wat we van onszelf hebben en dat is heel wat anders. Ons zelfbeeld is ontstaan door onze schaduwkant ( een proces van ontkenning). Vanaf het begin van ons leven hebben bepaalde delen van onszelf er niet mogen zijn. Al onze problemen zijn in feite delen van onszelf die niet waar mogen zijn. Ons zelfbeeld is het resultaat van een ontkenningsproces.(onze schaduwkant) Het is het restant van wat overgebleven is van ons wezenlijke zelf. Met ons zelfbeeld is slechts een deel van onszelf zichtbaar. We kennen onszelf niet als geheel maar slechts voor een deel. Alles wat ons nu nog dwars zit, zijn delen van onszelf die zich aandienen om weer deel van het geheel te mogen zijn. Het woord 'geheel' heeft overeenkomsten met het woord ‘helen’. Helen betekent weer in contact komen met het geheel. Heling komt niet tot stand door jezelf te veranderen of te verbeteren maar juist door de dingen te laten zijn zoals ze zijn. Jezelf helen kan een verrassende ervaring zijn. Het kan het zelfde gevoel geven als 'dikke maatjes' worden met iemand die je al jaren vaag kent.