Verdringing

Je schaduwkant is dat deel van je wat je niet wilt zien, maar wel bent. Daarom probeer je het angstvallig verborgen te houden. Maar al datgene wat je probeert te verbergen blijft zich aan je opdringen waardoor je er steeds weer mee wordt geconfronteerd. Je geest produceert steeds weer opnieuw wat je niet wilt aanvaarden. Je herhaalt iets net zolang in jezelf totdat je er vrede mee hebt dat het bestaat.Ook al verander je van baan of begin je aan een nieuwe relatie, het blijft je als een schaduw achtervolgen. Het onderdrukken van je schaduwkant is te vergelijken met een poging tegelijkertijd te rijden en te remmen. We zijn zo gewend onze kwetsbaarheid te verbergen, te ontkennen of te onderdrukken dat we niet eens meer stil staan bij de vraag: ' waar ben ik eigenlijk bang voor?' ' waarom doe ik alsof ik superieur en volmaakt ben? ' waarom ben ik niet in staat me open en kwetsbaar open te stellen in een intieme relatie?'